Giảng Viên | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm KTDC Group

Hân Nguyễn
Hân Nguyễn

Giảng Viên

Ưu điểm

Thầy Aaron rất có tâm

Điểm cần cải thiện

Giảm sĩ số

Trải nghiệm và lời khuyên

Rất tốt, các bạn nên học ở đây. Rất tốt, các bạn nên học ở đây. Rất tốt, các bạn nên học ở đây.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn