Giáo Viên Rất Nhiệt Tình - Đánh giá về Trung Tâm Ngoại Ngữ KTDC Group | Edu2Review
Đăng ký EduMember - Nhận vé xem phim CGV miễn phí!

Giáo Viên Rất Nhiệt Tình

Mylan Luu
Mylan Luu

Ưu điểm

Giáo viên rất nhiệt tình

Điểm cần cải thiện

Cần có nhiều English club

Trải nghiệm và lời khuyên

Thầy cô dạy dễ hiểu, trang thiết bị tốt, giá ok và ở trung tâm. Rất thích thầy Andy, thầy khá dễ thương và vui tính

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.