Giáo Viên Vui Nhộn | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm KTDC Group

Toàn Dương
Toàn Dương

Giáo Viên Vui Nhộn

Ưu điểm

Cô giáo vui tính, tư vấn khoá học kỹ càng, có test đầu vào. Nhân viên tư vấn không gọi làm phiền như các trung tâm khác

Điểm cần cải thiện

Nên giảm tiết nghe cho học viên

Trải nghiệm và lời khuyên

Muốn tiếp xúc nhiều với giáo viên bản ngữ thì nên đi học

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn