Học Tiếng Anh Tại Ktdc | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm KTDC Group

Tran Vo
Tran Vo

Học Tiếng Anh Tại Ktdc

Ưu điểm

Môi trường rất chuyên nghiệp, thân thiện. Thích nhất là cô Robyn Edwards.

Điểm cần cải thiện

Theo mình là không có điểm cần cải thiện.

Trải nghiệm và lời khuyên

Đến KTDC học ngay nếu bạn muốn cải thiện tiếng anh. 100% là giáo viên bản ngữ

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn