I Love Ktdc | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm KTDC Group

Hươngg Giangg AT
Hươngg Giangg AT

I Love Ktdc

Ưu điểm

Giáo viên nhiệt tình, thân thiện, tận tâm, lễ tân dễ thương, tư vấn nhiệt tình

Điểm cần cải thiện

Lớp học hơi nóng

Trải nghiệm và lời khuyên

Từ một người rất sợ ielts, sau 1 khoá ở đây tôi đã tự tin rằng tôi có thể thực hiện tốt các bài thi ielts

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn