Ktdc Group ❤❤❤ | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm KTDC Group

Vũ Đạt
Vũ Đạt

Ktdc Group ❤❤❤

Ưu điểm

KTDC group dạy học rất tốt nha mọi người

Điểm cần cải thiện

Không cần cải thiện gì thêm ❤❤

Trải nghiệm và lời khuyên

Giáo viên dạy nhiệt tình Nội dung bài học cuốn hút Bạn bè vui tính

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn