Ktdc Group Is The Best Place To Study Ielts | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm KTDC Group

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Ktdc Group Is The Best Place To Study Ielts

Ưu điểm

Thầy Mike rất tận tâm, bài giảng của thầy rất thú vị và ý nghĩa

Điểm cần cải thiện

Cần mở thêm nhiều lớp buổi tối

Trải nghiệm và lời khuyên

Nên đăng ký học lớp thầy Mike vì thầy rất dễ thương

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn