Love It Ktdc - Đánh giá về Trung Tâm Ngoại Ngữ KTDC Group | Edu2Review
Đăng ký EduMember - Nhận vé xem phim CGV miễn phí!

Love It Ktdc

Thảo Vy
Thảo Vy

Ưu điểm

Mình đã tham gia 2 khoá học là IELTS 1 và IELTS 2, cả 2 khoá mình học với cô Michelle và thầy Aaron, cả 2 thầy cô đều rất nhiệt tình, và hướng dẫn học sinh, chỉ ra các lỗi sai rất kĩ càng. Sau khi kết thúc khoá học kĩ năng Tiếng Anh của mình đã cải thiện rất nhiều. Các nhân viên ở đây cũng rep email và phản hồi những thắc mắc của mình rất nhanh.

Điểm cần cải thiện

Mình không có ý kiến gì thêm

Trải nghiệm và lời khuyên

Let’s practice more and more, thực hành là cách nhanh nhất để cải thiện kĩ năng Tiếng Anh của bạn

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.