Môi Trường Học Tập Tuyệt Vời | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm KTDC Group

Phạm Ngọc Lan Chi
Phạm Ngọc Lan Chi

Môi Trường Học Tập Tuyệt Vời

Ưu điểm

KTDC đã tạo được một môi trường học IELTS thật sự văn minh và thân thiện. 100% giáo viên nước ngoài đều rất nhiệt huyết và có chuyên môn cao

Điểm cần cải thiện

Giáo trình còn thiếu logic trong việc sắp xếp nội dung

Trải nghiệm và lời khuyên

Mình đã có một trải nghiệm tuyệt vời tại KTDC và trong thời gian tới mình vẫn có kế hoạch sẽ tiếp tục đăng ký học tại đây để nâng band score!!!

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn