Một Trung Tâm Uy Tín Đáng Để Thử | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm KTDC Group

khuyên nguyễn
khuyên nguyễn

Một Trung Tâm Uy Tín Đáng Để Thử

Ưu điểm

lớp học vừa đủ học viên để nhận được sự quan tâm của giáo viên

Điểm cần cải thiện

máy điều hòa

Trải nghiệm và lời khuyên

học ở đây mình rất thích, giáo viên cực kì tận tâm

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn