Nhận Xét Về Ktdc | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm KTDC Group

Nguyễn Đức
Nguyễn Đức

Nhận Xét Về Ktdc

Ưu điểm

Môi trường học bài bản và chuyên nghiệp

Điểm cần cải thiện

Tổ chức thêm nhiều buổi gặp gỡ giao lưu với người nước ngoài để tăng khả năng giao tiếp

Trải nghiệm và lời khuyên

Học ở KTDC các bạn sẽ được đào tạo chuyên nghiệp hơn và nhanh hơn. Các học viên nên cố gắn đến Trung tâm để đăng kí và học

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn