Đoàn bảo châu đã viết đánh giá Trung Tâm KTDC Group5

Khuyến khích Xác nhận là học viên

Nơi học chất lượng với học phí ổn định

Ưu điểm":
Học phí rẻ Giáo viên 100% bản địa Đôik ngũ nhân viên nhiệt tình

Khuyết điểm:
Chưa có nhiều khóa học lắm

Trải nghiệm:
Môi trường học tập tại KTDC rất năng động. Các giáo viên luôn sẵn lòng giúp đỡ học sinh kho gặp khó khăn trong việc học. Các lớp hock rấy bổ ích và thú vị