Perfect Place For English Learners - Đánh giá về Trung Tâm Ngoại Ngữ KTDC Group | Edu2Review
EduMember Bạn muốn tiết kiệm học phí và thêm nhiều ưu đãi?
Đăng ký EduMember - Nhận vé xem phim CGV miễn phí!

Perfect Place For English Learners

Nhật Lam Võ
Nhật Lam Võ

Ưu điểm

Quality teachers and valuable learning materials

Điểm cần cải thiện

More classes with flexible time

Trải nghiệm và lời khuyên

Don’t be shy to ask because the teachers are always willing to listen and help you with your problems

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.