Người dùng Edu2Review đã viết đánh giá Trung Tâm KTDC Group4

Khuyến khích Xác nhận là học viên

Phù hợp cho những bạn muốn học ielts

Ưu điểm":
học phí vừa phải, chất lượng giảng dạy đảm bảo

Khuyết điểm:
cơ sở vật chất chưa được ổn

Trải nghiệm:
Đây là môi trường khá phú hợp với các bạn muốn học ielts. Mặt bằng chung khá đồng đều, giúp các bạn học tập tốt hơn.