Rất Đáng Để Học | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm KTDC Group

An Phương Nguyễn
An Phương Nguyễn

Rất Đáng Để Học

Ưu điểm

Giảng viên chuyên nghiệp, có kiến thức sâu rộng, cách truyền tải bài học rõ ràng dễ hiểu, không dông dài Do số lượng học viên của mỗi lớp không đông nên đảm bảo học nghiêm túc

Điểm cần cải thiện

Đôi khi máy lạnh hơi lạnh quá Học phí hơi cao một chút

Trải nghiệm và lời khuyên

Trải nghiệm của mình là ghi chép cẩn thận và luyện tập nhiều theo hướng dẫn của giảng viên thì sẽ tiến bộ nhanh hơn

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn