Review Ktdc Ielts Training Center | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm KTDC Group

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Review Ktdc Ielts Training Center

Ưu điểm

Mọi thứ từ CSVC đến chất lượng giảng dạy đến sự tận tâm của giáo viên đều tốt

Điểm cần cải thiện

Trải nghiệm của mình tại nơi này rất tuyệt vời nên mình nghĩ là không cần cải thiện gì thêm

Trải nghiệm và lời khuyên

Đây là trung tâm đào tạo chuyên về kỹ năng hơn là luyện đề nên sẽ giúp bạn kh chỉ trong việc thành thạo tiếng Anh trong bài kiểm tra mà còn trong giao tiếp hàng ngày.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn