Thân Thiện - Đánh giá về Trung Tâm Ngoại Ngữ KTDC Group | Edu2Review
EduMember Bạn muốn tiết kiệm học phí và thêm nhiều ưu đãi?
Đăng ký EduMember - Nhận vé xem phim CGV miễn phí!

Thân Thiện

Minh Trung
Minh Trung

Ưu điểm

Giáo viên thân thiện

Điểm cần cải thiện

Tôi hài lòng

Trải nghiệm và lời khuyên

Đây là môi trường có thể giúp bạn cái thiện thêm tiếng anh của mình

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.