Tiến Bộ Sau Khóa Foundation | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm KTDC Group

Chung Gia Bảo
Chung Gia Bảo

Tiến Bộ Sau Khóa Foundation

Ưu điểm

thầy Andy biết lớp chúng mình gồm những thành viên mới bắt đầu làm quen với tiếng Anh nói chung và IELTS nói riêng, thầy đã luôn tận tình giúp đỡ, trong quá trình học, thầy cố gắng nói chậm và cố gắng giải thích những từ vựng mới một cách rất hài hước khiến mình cảm thấy vui vẻ trong quá trình học. Sau khóa học FOUNDATION thứ mình tích lũy được và quan trọng nhất chính là việc mình hiểu khoảng được 90% buổi học, tự tin giao tiếp được với người nước ngoài mà không còn ngại như trước.

Điểm cần cải thiện

trung tâm có đầy đủ những điều mình cần của một nơi học tiếng Anh nên theo quan điểm của mình thì không có hạn chế.

Trải nghiệm và lời khuyên

cứ tự tin đăng kí để tham gia vào gia đình KTDC IELTS

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn