Tốt, Không Có Gì Phải Chê Trách Cả Ý Thực Sự - Đánh giá về Trung Tâm Ngoại Ngữ KTDC Group | Edu2Review
Đăng ký EduMember - Nhận vé xem phim CGV miễn phí!

Tốt, Không Có Gì Phải Chê Trách Cả Ý Thực Sự

Minh Anh
Minh Anh

Ưu điểm

100% giáo viên bản ngữ, đúng như những gì trong tâm đã quảng cáo, thông báo tới học viên.

Điểm cần cải thiện

Không có gì đặc biệt cần phải cải hiện cả, tôi hài lòng.

Trải nghiệm và lời khuyên

Nên có 1 nền tẳng tiếng anh cơ bản trước khi đăng kí học ở đây, tham gia các lớp học đầy đủ.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.