Tốt , Nên Tham Gia Lớp Học - Đánh giá về Trung Tâm Ngoại Ngữ KTDC Group | Edu2Review
Đăng ký EduMember - Nhận vé xem phim CGV miễn phí!

Tốt , Nên Tham Gia Lớp Học

A Lg
A Lg

Ưu điểm

Nhân viên vs giáo viên nhiệt tình cực. Giáo viên dạy ổn. Nhân viên tư vấn dịu dàng nên yêu lắmmmmmm.

Điểm cần cải thiện

Tư vấn xếp lớp chưa thực sự chuẩn xác. Vì tớ bị xếp vào lớp thấp hơn trình độ.

Trải nghiệm và lời khuyên

Nên ôn bài kĩ trước khi test đầu vào. Để có thể xếp vào lớp đúng trình độ bản thân

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.