Trải Nghiệm Sau 1 Khóa Học Tại Ktdc - Đánh giá về Trung Tâm Ngoại Ngữ KTDC Group | Edu2Review
Đăng ký EduMember - Nhận vé xem phim CGV miễn phí!

Trải Nghiệm Sau 1 Khóa Học Tại Ktdc

Bảo Nguyễn Khánh Gia
Bảo Nguyễn Khánh Gia

Ưu điểm

Cơ sở vật chất tốt. Giảng viên nhiệt tình. Chất lượng giảng dạy tốt. Bám khá sát vào yêu cầu làm bài thi IELTS. Luyện vững kỹ năng cho học viên chuẩn bị thi IELTS.

Điểm cần cải thiện

Phòng máy lạnh bật hơi lạnh. Thiếu chỗ giữ xe. Nếu có thể khóa học nên dài hơn để luyện chắc hơn.

Trải nghiệm và lời khuyên

Mình đã từng học khóa Speaking & Writing Advance. Và mình cũng vừa mới thi IELTS. Tuy kết quả thi nói không tốt nhưng kết quả thi viết đúng như mong đợi và sức lực của mình.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.