Trung Tâm Ktdc | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm KTDC Group

Vy Dinh Gia
Vy Dinh Gia

Trung Tâm Ktdc

Ưu điểm

trung tâm tận tâm giúp đỡ học viên

Điểm cần cải thiện

thêm nhiều trung tâm

Trải nghiệm và lời khuyên

4 kĩ năng của tôi được cải thiện rõ rệt môi trường tốt

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn