Trung Tâm Ktdc Group | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm KTDC Group

Lê Minh Nguyệt
Lê Minh Nguyệt

Trung Tâm Ktdc Group

Ưu điểm

Giảng viên chu đáo, tận tình với học viên

Điểm cần cải thiện

Mong có thêm trợ giảng

Trải nghiệm và lời khuyên

Học rất nhiều kinh nghiệm về việc học ielts, mong rằng các mn hãy đến đây để trải nghiệm.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn