Tt Ktdc Nên Học Tại Đây - Đánh giá về Trung Tâm Ngoại Ngữ KTDC Group | Edu2Review
Đăng ký EduMember - Nhận vé xem phim CGV miễn phí!

Tt Ktdc Nên Học Tại Đây

Nguyen Thi Bich Ha
Nguyen Thi Bich Ha

Ưu điểm

Giáo viên , cơ sở vật chất rất tốt, nhiệt tình, môi trường học tập hiệu quả

Điểm cần cải thiện

Nên mở thêm nhiều English Club hơn nữa

Trải nghiệm và lời khuyên

Các bạn nên đến Test đầu vào để lựa cho mình lộ trình và kế hoạch cho mục tiêu Ielts nha

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.