An Tâm Cho Con Học | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Ngoại Ngữ NewSky (newsky.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

An Tâm Cho Con Học

Ưu điểm

Khi cháu nghỉ học trung tâm sẽ điện báo về gia đình nên an tâm không lo trốn học đi chơi. Tôi đăng kí hồi gần cuối tháng 8 (mùa tựu trường) nên được giảm khá nhiều. Hết khóa, cháu tự tin giao tiếp hơn và tích cực phát biểu bằng tiếng anh trong trường đại học

Điểm cần cải thiện

cháu đi sớm nhân viên chưa mở cửa, đứng ngoài đường rất nắng, mong thêm ghế đá hay tấm che ở phía trước và bên hông ngõ hẻm

Trải nghiệm và lời khuyên

phụ huynh an tâm, trung tâm theo sát học viên và thường xuyên báo tiến độ về gia đình.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn