Cần Cải Thiện Cơ Sở Vật Chất | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Ngoại Ngữ NewSky (newsky.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Cần Cải Thiện Cơ Sở Vật Chất

Ưu điểm

- Giảng viên thân thiện, nhiệt huyết - Lớp ít học viên - Tư vấn nhiệt tình

Điểm cần cải thiện

- CSVC còn kém, không thích loại bàn trung tâm xài lắm vì khá bất tiện. - Phòng học chưa cách âm tốt

Trải nghiệm và lời khuyên

Giáo trình dể hiểu, giảng viên thân thiện, có kèm 1vs1 nếu yêu cầu Tư vấn rất quan tâm học viên Nếu học slot 1 thì nên đến đúng giờ, không nên đi trể hay sớm. Trễ không nói nhưng đi sớm quá thỉnh thoảng phải đứng chờ bên ngoài

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn