Chất Lượng Trung Tâm | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Ngoại Ngữ NewSky (newsky.edu.vn)

Nhu Phuc
Nhu Phuc

Chất Lượng Trung Tâm

Ưu điểm

Giáo viên và nhân viên tư vấn thân thiện, số lượng học viên vừa đủ thoải mái

Điểm cần cải thiện

Nhiều lúc máy lạnh hơi lạnh quá nên khó tập trung

Trải nghiệm và lời khuyên

Các bạn cứ thoải mái học tập và khi có thắc mắc cũng cứ thoải mái hỏi giáo viên, nhân viên nhé.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn