Đánh Giá Trung Tâm Ngoại Ngữ Newsky | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Ngoại Ngữ NewSky (newsky.edu.vn)

Vân Tịnh Hà
Vân Tịnh Hà

Đánh Giá Trung Tâm Ngoại Ngữ Newsky

Ưu điểm

giáo viên nhiệt tình, nhân viên tư vấn nhiệt tình, chuyên nghiệp

Điểm cần cải thiện

cơ sở vật chất

Trải nghiệm và lời khuyên

học được nhiều kĩ năng, nghe , nói, đọc,viêt. Nên đăng kí học, học phí phù hợp, giáo viên thì tuyệt vời

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn