Đánh Giá Trung Tâm Ngoại Ngữ Newsky | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Ngoại Ngữ NewSky (newsky.edu.vn)

Tịnh Lưu
Tịnh Lưu

Đánh Giá Trung Tâm Ngoại Ngữ Newsky

Ưu điểm

học phí phù hợp, giáo viên nhiệt tình

Điểm cần cải thiện

phòng cần có cách âm, cơ sở vật chất

Trải nghiệm và lời khuyên

học được giao tiếp, giáo viên niệt tình, học viên nên học vì gáo viên rất quan tâm học viên

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn