Đánh Giá Về Trung Tâm Sau Khóa Học | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Ngoại Ngữ NewSky (newsky.edu.vn)

Robin Y
Robin Y

Đánh Giá Về Trung Tâm Sau Khóa Học

Ưu điểm

Hỗ trợ xếp lớp tốt, các giáo viên rất nhiệt tình.

Điểm cần cải thiện

trung tâm nên đầu tư thêm nhiều trang bị phòng học

Trải nghiệm và lời khuyên

Mình từ một người không biết gì về tiếng trung có thể giao tiếp cơ bản thành thạo sau khi học ở trung tâm.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn