Điều Kiện Học Tốt Và Giá Rẻ Hơn Những Chỗ Khác | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Ngoại Ngữ NewSky (newsky.edu.vn)

Quốc Khánh Thái
Quốc Khánh Thái

Điều Kiện Học Tốt Và Giá Rẻ Hơn Những Chỗ Khác

Ưu điểm

Được tiếp xúc với nhiều dạng bài tập, giáo viên hỗ trợ hết mình

Điểm cần cải thiện

Nên mở thêm những lớp cao hơn để tăng khả năng học như 7.0

Trải nghiệm và lời khuyên

Học trong môi trường thân thiện, dễ phát huy khả năng cùng những người bạn và thầy cô

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn