Hài Lòng Về Tiến Độ Hiện Tại | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Ngoại Ngữ NewSky (newsky.edu.vn)

Dung Dung
Dung Dung

Hài Lòng Về Tiến Độ Hiện Tại

Ưu điểm

Học 1 mình với 1 giáo viên. Tưởng vô chỉ nói thôi nhưng vẫn có học từ vựng mới, rồi nói chuyện xoay quanh chủ đề từ vựng đó. Có hội thoại giữa giáo viên với học viên. Có điều chắc là do học sơ cấp nên cũng khá đơn giản.

Điểm cần cải thiện

Phòng cách âm hơn xíu nữa.

Trải nghiệm và lời khuyên

Muốn luyện giao tiếp nên đăng kí học 1 vs 1, nói bao nhiều

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn