Học Tiếng Anh 1Vs1 Ok | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Ngoại Ngữ NewSky (newsky.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Học Tiếng Anh 1Vs1 Ok

Ưu điểm

Mất gốc tiếng Anh cũng lâu rồi, nay cần nên học lại nhưng sợ không theo kịp tiến bộ các bạn khác nên được tư vấn học 1vs1. Cô hiền dạy rất có tâm, học 2 tiếng nhưng do mình não cá vàng nên nắm bắt không kịp, lúc nào cũng bắt cô phải dạy lố thời gian (có bữa 20p) nhưng cô vẫn nhiệt tình. Mới học được 1 tuần, không biết kết thúc khóa trình tới đâu nhưng hiện tại thì Ok

Điểm cần cải thiện

Cơ sở vật chất chưa đầy đủ, thiếu tivi. Phải dùng lap (màn hình nhỏ)

Trải nghiệm và lời khuyên

Thích hợp cho người mới bắt đầu và muốn học một mình

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn