Khá Ổn Cho Người Mới Bắt Đầu
Đánh giá về

Trung Tâm Ngoại Ngữ NewSky (newsky.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Khá Ổn Cho Người Mới Bắt Đầu

Ưu điểm

quan tâm học viên tốt

Khuyết điểm

môi trường học tập chưa được đầy đủ

Trải nghiệm

nên cải thiện môi trường học tập và tạo thêm cơ hội phát triển cho học viên

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn