Khóa Học Hsk | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Ngoại Ngữ NewSky (newsky.edu.vn)

Nguyen Thi Huynh Nhu (K13_HCM)
Nguyen Thi Huynh Nhu (K13_HCM)

Khóa Học Hsk

Ưu điểm

Chất lượng dạy học

Điểm cần cải thiện

Bổ sung thêm nhiều lớp dạy

Trải nghiệm và lời khuyên

Chất lượng dạy học tốt, khuyến khích nên đăng kí học, có kèm theo khóa học 1 kèm 1 rất hiệu quả

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn