Lớp Ít Học Viên Nên Thoải Mái | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Ngoại Ngữ NewSky (newsky.edu.vn)

Anh Khang Lê
Anh Khang Lê

Lớp Ít Học Viên Nên Thoải Mái

Ưu điểm

- Cô giáo trẻ vui vẻ, nhiệt tình trong giảng dạy, phong phú về tài liệu học tập, thay đổi nhiều cách dạy phù hợp với học viên, lớp chỉ có tôi và 2 người bạn trung niên cùng học, lớn tuổi học chậm vào nhưng cô chịu khó lập lại nhiều lần, nói chậm rãi, kiên nhẫn. Có nhiều ca học, tự chọn lựa giờ học phù hợp.

Điểm cần cải thiện

Với số tiền học phí thì hiện tại mọi thứ không có gì đáng kể cần cải thiện nhưng nếu được thêm cây xanh nhiều hơn ở cơ sở lạc long quân.

Trải nghiệm và lời khuyên

Khi không hiểu nên nói cô giáo để cô giảng tới khi hiểu. gật đầu cho qua đại thì kết quả sẽ chẳng ra gì. Tôi nhiều lúc cũng ngại lắm nhưng cứ nghĩ tiền mình bỏ ra thì phải lấy lại cho hết.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn