Nên Học Tại Trung Tâm | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Ngoại Ngữ NewSky (newsky.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Nên Học Tại Trung Tâm

Ưu điểm

chương trình giảng dạy tốt, tư vấn nhiệt tình, lớp học thoải mái

Điểm cần cải thiện

không có điều gì cần cải thiện

Trải nghiệm và lời khuyên

dễ dàng tiếp thu kiến thức, luyện tập với giáo viên và được giao lưu với người bản xứ

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn