Nhân Viên Thận Thiện | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Ngoại Ngữ NewSky (newsky.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Nhân Viên Thận Thiện

Ưu điểm

Nhân viên tư vấn thân thiện, vui vẻ

Điểm cần cải thiện

Nếu có thể trang trí bắt mắt hơn nữa thì quá tốt

Trải nghiệm và lời khuyên

Nếu có điều gì không hài lòng cứ việc báo với anh chị tư vấn viên

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn