Sau Khi Học Tiếng Anh Ở Newsky | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Ngoại Ngữ NewSky (newsky.edu.vn)

Quốc Phong
Quốc Phong

Sau Khi Học Tiếng Anh Ở Newsky

Ưu điểm

Chất lượng dạy học

Điểm cần cải thiện

Cần bổ sung thêm lớp

Trải nghiệm và lời khuyên

Chất lượng dạy học ở đây rất tốt nên các bạn học viên mới cứ yên tâm đăng kí nhập học

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn