Super Kids Cho Cháu Nhà 5 Tuổi, Có Tiến Bộ Rõ Rệt | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Ngoại Ngữ NewSky (newsky.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Super Kids Cho Cháu Nhà 5 Tuổi, Có Tiến Bộ Rõ Rệt

Ưu điểm

Cháu nhà khá là hiếu động, mê chơi, nhưng cô có phương pháp dạy tốt nên cháu tiến bộ rõ rệt, từ mấy từ đơn nay có thể nói vài câu đơn giản. Cháu ham đi học, tích cực xung phong còn được thưởng.

Điểm cần cải thiện

cơ sở tạm ổn thôi, cần nâng cấp cơ sở vật chất lên

Trải nghiệm và lời khuyên

Super kids cho trẻ học khá tốt, sẽ cho con học tiếp

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn