Trung Tâm Ổn | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Ngoại Ngữ NewSky (newsky.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Trung Tâm Ổn

Ưu điểm

trung tâm chất lượng ổn

Điểm cần cải thiện

Chưa nghĩ ra

Trải nghiệm và lời khuyên

Trung tâm có cơ sở vật chất hoàn thiện tương đối tốt, chất lượng giảng dạy ổn. Học phí ưu đãi hơn so với những chỗ khác.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn