Có Đầu Tư Về Cơ Sở Vật Chất | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Ngoại ngữ Nghệ thuật LAS

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Có Đầu Tư Về Cơ Sở Vật Chất

Ưu điểm

Có đầu tư về cơ sở vật chất (phòng học, máy chiếu...). Giáo viên nhiệt tình, thân thiện.

Điểm cần cải thiện

Học phí có phần cao hơn so với các trung tâm thông thường. Nhưng có các chương trình ưu đãi...

Trải nghiệm và lời khuyên

Hiện tại giáo viên dạy khóa mình rất ổn. Nên tham gia học thử nghiệm vài buổi để xem xét cách dạy của học viên có tiếp thu được hay không. Ngoài ra, việc học theo nhóm rất quan trọng, bạn cũng cần tham khảo về trình độ của học viên cùng khóa để tiện cho việc giao tiếp và luyện tập.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn