Giáo Viên Nhiệt Tình, Tận Tâm | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Ngoại ngữ Nghệ thuật LAS

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Giáo Viên Nhiệt Tình, Tận Tâm

Ưu điểm

Không gian thoáng đãng, rộng. Giáo viên nhiệt tình, tận tâm, theo sát từng học viên. Cơ sở vật chất tốt, đầy đủ, phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu.

Trải nghiệm và lời khuyên

Giáo viên rất nhiệt tình, theo sát từng học viên trong quá trình học. Có tổ chức các buổi học về chủ đề sinh động, nhằm tạo không khí lớp sôi nổi.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn