Giáo Viên Nhiệt Tình, Tận Tâm | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Ngoại ngữ Nghệ thuật LAS

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Giáo Viên Nhiệt Tình, Tận Tâm

Ưu điểm

Giáo viên nhiệt tình, tận tâm. Cơ sở vật chất khang trang. Giờ học linh động. Phương pháp giảng dạy hiện đại.

Điểm cần cải thiện

Chia sẻ lộ trình học của trung tâm.

Trải nghiệm và lời khuyên

Tiếp thu nhanh, vui vẻ.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn