Chất Luợng Đào Tạo Cam Kết | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Ngoại ngữ Nhất Đỉnh - Summit English Center (SEC)

Tuan Trần
Tuan Trần

Chất Luợng Đào Tạo Cam Kết

Ưu điểm

- Giáo viên giao bài tập về nhà khá nhiều
- Hỗ trợ chấm bài 24/07
- Phương pháp dạy học mới lạ dễ tiếp thu

Điểm cần cải thiện

Chỗ gửi xe hơi hẹp!

Trải nghiệm và lời khuyên

Đến thi thử và học thử miễn phí để trải nghiệm phương pháp cũng như đuợc giáo viên giải đáp các thắc mắc.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn