Một Trải Nghiệm Mới | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Ngoại ngữ Nhất Đỉnh - Summit English Center (SEC)

Phung Jack
Phung Jack

Một Trải Nghiệm Mới

Ưu điểm

Môi trường học tập và cơ sở vật chất thực sự chất lượng. Tạo nhiều cơ hội học hỏi và nâng cao kiến thức cho học viên. Thầy cô tận tâm,nắm bắt được kỹ năng của từng học viên.

Điểm cần cải thiện

trung tâm nên mở thêm nhiều chi nhánh hơn

Trải nghiệm và lời khuyên

Thực sự là các bạn có thể tự đến và cảm nhận kỹ năng tiếng anh của bản thân tiến bộ rõ rệt theo từng ngày.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn