Trung Tâm Ngoại Ngữ Đáng Tin Cậy | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Ngoại ngữ Nhất Đỉnh

teresa nguyễn
teresa nguyễn

Trung Tâm Ngoại Ngữ Đáng Tin Cậy

Ưu điểm

Thầy cô ở trung tâm rất quan tâm đến bọn mình và theo sát tiến độ học tập của các bạn trong lớp. Các chị tư vấn rất nhiệt tình. Môi trường học tập vô cùng thoải mái. Cơ sở vật chất chất lượng.

Điểm cần cải thiện

Trung tâm nên mở rộng thêm nhiều chi nhánh

Trải nghiệm và lời khuyên

Come to expose yourself to unsual experiences with Summit English Center

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn