Đánh Giá Tổng Quan Về Anh Ngữ Quỳnh Phương | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Ngoại ngữ Quỳnh Phương

Nguyễn Dương
Nguyễn Dương

Đánh Giá Tổng Quan Về Anh Ngữ Quỳnh Phương

Ưu điểm

Luôn cải thiện, đổi mới phương pháp giảng dạy theo xu thêphats triển chung. Đội ngũ giáo viên chuyên sâu về kiến thức, vững phương pháp giảng dạy.

Điểm cần cải thiện

Chưa nhận ra những điểm cần cải thiện.

Trải nghiệm và lời khuyên

Nên chọn Anh ngữ Quỳnh Phương để cải thiện tiếng Anh nếu có nhu cầu học tập lâu dài.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn