Cơ Sở Vật Chất Đẹp, Giáo Viên Dạy Hay Tuy Nhiên Lớp Đông, Phải Đi Thang Bộ
Đánh giá về

Trung Tâm Ngoại ngữ RES (res.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Cơ Sở Vật Chất Đẹp, Giáo Viên Dạy Hay Tuy Nhiên Lớp Đông, Phải Đi Thang Bộ

Ưu điểm

Cơ sở đẹp, giáo viên nc ngoài hay, môi trường học ổn

Khuyết điểm

Quá đông mà tầng cao phải đi thang bộ Học viên ko tập trung Nhà vệ sinh không giấy

Trải nghiệm

Em thấy ổn ạ

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn