Chất Lượng Giảng Dạy, Thái Độ Nhân Viên, Cơ Sở Vật Chất | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Ngoại ngữ Sài Gòn Vina

Vy Lê
Vy Lê

Chất Lượng Giảng Dạy, Thái Độ Nhân Viên, Cơ Sở Vật Chất

Ưu điểm

Giáo viên giảng dạy nhiệt tình, dể hiểu. Cơ sở vật chất ok

Điểm cần cải thiện

không ý kiến

Trải nghiệm và lời khuyên

học phí khá rẻ so với nhiều trung tâm khác, có nhiều cơ sở thuận tiện cho người học. Đào tạo nhiều ngôn ngữ có cả ngôn ngữ hiếm cho những bạn nào cần.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn